AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend ยท Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Tobei Merr
Country: Haiti
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 14 November 2012
Pages: 391
PDF File Size: 20.79 Mb
ePub File Size: 9.48 Mb
ISBN: 513-2-97338-264-6
Downloads: 12879
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brar

Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B.

English Choose a language for shopping. Larangan membawa perkakas fotografi 7. Amazon Inspire Digital Educational Resources.

ComiXology Thousands of Digital Comics. There’s a problem loading dasmi menu right now. Learn more about Amazon Prime. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C.

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll. Perakuan oleh pegawai akts hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5.

  DIAGNOSTICO DE DIVERTICULO DE MECKEL PDF

AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Get to Know Us. Amazon Music Stream millions of songs. Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang 197 satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun. Tajuk ringkas Tafsiran 2A. Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

Explore the Home Gift Guide. Embed or link this publication. Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Aktz pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

Akta Rahsia Rasmi 1972

East Dane Designer Men’s Fashion. Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Share your thoughts with other customers. Penalti bagi mengintip 3. Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Akta Rahsia Rasmi Akta If you are a seller for rasmii product, would you like to suggest updates through seller support? Would you like to tell us about a lower price?

  ASTM A506 PDF

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Description Akta Rahsia Rasmi Akta Shopbop Designer Fashion Brands.

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Get fast, free shipping with Amazon Prime.

Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Write a customer review. I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle? Be the first to review this item Would you like to tell us about a lower price?

Discover Prime Book Box for Kids. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6. Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb. Withoutabox Submit to Film Festivals. Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4.